HenriDwars.nl

Less IS more! But how are you keeping score?

Werken (arbeid)

Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn.
In economisch verband spreekt men van arbeid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen betaald en onbetaald werk. Onbetaald werk voor derden waarbij geen sprake is van dwang wordt vrijwilligerswerk genoemd. Onbetaald werk voor derden waarbij wel sprake is van dwang wordt slavernij genoemd. Arbeid bij mensen jonger dan 12 jaar wordt kinderarbeid genoemd.
Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Een werknemer is iemand die betaald werk verricht. Een werkgever is een natuurlijke persoon door wiens werk betaald werk voor anderen ontstaat, of een rechtspersoon waarbij werknemers in dienst zijn.
In Nederland wordt een werknemer ook wel arbeider genoemd. De term “arbeider” is echter veelal verouderd. Het meest wordt de term “arbeider” nog gebruikt om iemand aan te duiden die in loondienst lichamelijk werk verricht, bijvoorbeeld de havenarbeider.
De Belgische arbeidswetgeving maakt nog een duidelijk onderscheid tussen arbeiders (traditioneel handarbeiders) en bedienden (traditioneel hoofdarbeiders). Dit onderscheid heeft met name betrekking op sociale wetten, opzegtermijnen en dergelijke.
In vrijwel de gehele Westerse wereld zijn de arbeidsverhoudingen wettelijk geregeld. Arbeiders hebben het recht zich te verenigen in vakbonden.
In twee derde van de Nederlandse huishoudens werken beide partners. In een derde werkt slechts een van beide. Meestal is dat de man, maar in een kwart van de gevallen de vrouw.
(Ons Onderwijs moet op de schop!)
Tot zover het citaat uit…. Juist ja: WWW…

Niet meer van onze docent Economie, Maatschappijleer, Maatschappijwetenschappen of Geschiedenis. (Ons Onderwijs moet op de schop!)

Eind Juni is onze minister van Economische Zaken Henk Kamp bij ons op bezoek geweest. Een officieel tintje aan de opening van ons nieuwe ACTION DC in Echt-Susteren. Een korte officiële toespraak in het Nederlands en terwijl ik luisterde kwamen de namen Lodewijk, Jet en Sander voorbij. ‘Het kwartje viel op zijn plaats’. Klavertje 4.
Een KWARTET: Henk, Lodewijk, Sander en Jet! (Ons Onderwijs moet op de schop!)

De toekomst van Nederland momenteel in handen van deze Fabulous Four. (Sorry Jo, ik weet het, die term werd ook gebruikt voor de Top-Koks van Het {Bisschoppelijk} College)….
Contact met de “achterban” ? Een ‘reality-check’ om te kijken waar het VO in Nederland (voor) staat? De docenten in het PRO en VMBO die zich drie slagen in de rondte werken om hun leerlingen aan de bak te krijgen. Een zodanige rugzak mee te geven dat het ‘bagage’ is en geen ‘ballast. (Ons Onderwijs moet op de schop!)

Met als resultaat…? (Ons Onderwijs moet op de schop!)

Kom uit vergader- en bestuurskamers. Verlaat de klaslokalen en trek er eens op uit. Mooie speeches – geschreven door een vakman – aangegeven door een PA – en terwijl die woordenstroom zich door Nederland een weg baant – verdwijnen onze banen. (Ons Onderwijs moet op de schop!)
2014 – NEDERLAND- PASSEND ONDERWIJS EN WERK ? Dan komt Toontje Lager met “Zoveel te doen” en de vergelijking “… en overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden” in beeld en het is wel erg verleidelijk dus komaan: nog een keer: (Ons Onderwijs moet op de schop!) versus Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

Geen grootheidswaan – wel verontrusting en zorgen voor ons onderwijs en banen van morgen…

(Ons Onderwijs moet op de schop!)

 

Woensdag 14 Mei –
(Wikipedia: Een dagloner is een arbeider die per dag werd betaald en die met name in de land- en tuinbouw werkte. De dagloner was goed te vergelijken met de losarbeider of loswerkman in de haven en industrie. Deze meldde zich ’s ochtends op een plaats waar gewoonlijk arbeid geronseld werd. Meestal was dat een café. De koppelbaas selecteerde de gewenste arbeidskracht en de rest kon het morgen weer proberen.)
Is het werk klaar of niet voorhanden mag je naar huis. Gewoon volgens de wet van vraag en aanbod. Geen werk betekent geen werk en waarom zou je dan blijven hangen en (door)betaald krijgen? Een leuke stelling voor een lesje Maatschappijleer? Komt ie weer: weten onze kinderen op school wat er na hun schooltijd van hun verwacht en gevraagd gaat worden? Bieden onze scholen dat aan? In Weert? Landelijk? Mag en moet je je als docent hier druk over maken of draai je gewoon je lessen en ontvang je aan het einde van de maand je (welverdiende?) salaris. Pluche kleeft…?
Of het nou de ochtenddienst of middagdienst is: heerlijk om een klein stukje te rijden en dan thuis te komen met een ‘moe edoch voldaan gevoel’. Ouderwetsch voor de generatie die weet wat “in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen” betekent. En ook weer genieten van je vrije tijd. Het Weekend! Uren waarvan je je weer bewust bent dat ze er zijn om ‘bij te tanken’, samen (leuke) dingen ondernemen. Een partner die in al haar schoonheid mijn stut steun en toeverlaat is – dank je schat voor al jouw liefde – en er voor zorgt dat deze dagloner zich elke dag een beetje miljonair voelt.
{Jazeker, na elke bergtop volgt er een tour door het dal en het klopt: ‘t leven kan niet altijd vrolijk en positief zijn, jaaah, weet ik.} Elke dag weer een nieuwe uitdaging en jongens wat heb ik nog veel te leren.
Mijn grote mond zorgt er nog steeds voor dat ik lessen krijg die geleerd dienen te worden. Wekelijks (dagelijks) en wat mij betreft leer ik ze. Soms lastig maar het geeft voldoening. En veel!! Zeker weten.

Laat ik beginnen met felicitaties voor

Weert Lokaal     krijgt 3 zetels extra  t.o.v. 2010

 D66                       krijgt 1  zetel extra en  t.o.v. 2010

 SP                                krijgt 1  zetel extra t.o.v. 2010

Een prachtige landelijke slogan vertaald naar lokaal:

En nu vooruit – Soms afbreken (jawel hoor, dag oud stadhuis) maar ook (op)bouwen.

Onderwijs – werkgelegenheid – financiën. Weert heeft een uitdaging en ik ben benieuwd of gedane uitspraken gekoppeld gaan worden aan ‘belofte maakt schuld’. Gerri Eickhof zei gisteren over A’dam dat wij niet direct een ander beleid maar wel een andere mentaliteit kunnen verwachten. Vooruit..!

Ik heb woensdagavond voor de 3e keer mee mogen helpen in ons kiesdistrict. Als lid van de telploeg.

Een hartstikke leuke activiteit en een prima betaling heb ik begrepen. Meer dan 10 euro netto per uur? Voor een gezellig onderonsje in een verwarmde omgeving voorzien van je ‘natje en je droogje’. Nou, ik heb op tv wel eens andere beelden gezien en dit was beslist geen ‘kinderarbeid’…

Ik vind het geweldig om mee te mogen helpen en het is prachtig om te zien hoe zo’n ‘enorme’ campagne opgezet en uiteindelijk uitgevoerd wordt. En met in het achterhoofd nog de commotie die ontstond toen onze burgemeester J.H. aangaf : De gemeente Weert gaat het besluit overwegen om 75-plussers voortaan geen stemmen meer te laten tellen bij verkiezingen.

Leiden (lees Weert) in last.

Mijns inziens volkomen terecht. Discriminatie Bij ons in Weert, dat gaat niet. En in de praktijk? Waarom duurt het dan zo lang eer de burger op de hoogte wordt gebracht? Waar liggen de knelpunten? Hoe gaan wij hier mee om en meer belangrijk: hoe lossen wij dit op voor de volgende keer dat er op de informatie van de stemdistricten wordt gewacht?

Het kan toch niet zo moeilijk zijn? Even voor het gemak de grote getallen:

24000 stemmers (kom, wij groeien nog, ook Bij ons in Weert..)

27 stembureaus

 

24000/27  =  gemiddelde van 888 stembiljetten per stembureau !

 

De aantallen verschillen per  stembureau maar het proces is identiek. Dus? Hoe richt je dit in en wat heb je nodig?

Nee meneer Heijmans, ik ga niet weer over de leeftijd(grens) beginnen:

Mijn stelling is: Laat elke kandidaat-deelnemer van een stembureau een kleine (reken)test afnemen.

Hartstikke eenvoudig, ik heb zelf tijdens een sollicitatieprocedure bij Adecco zo’n test mogen maken.

Er wordt ook nog even bij vermeldt dat de opgaven binnen een bepaalde tijd gemaakt dienen te zijn en aan de hand van die uitslag word bepaald of jij wel of niet voor dat gedeelte van het werk in aanmerking komt.

Zo’n test kost niets, kan digitaal door iedereen gemaakt worden en je hebt direct een beeld van de kwaliteiten die geboden worden versus de kwaliteiten die je op zo’n dag nodig hebt.

Dit heeft niets met leeftijd maar alles met competentie te maken en dat dient aan de basis van elk stembureau te liggen. Vervolgens komt iets wat op het eerste oog voor de hand lijkt te liggen maar in de praktijk vaak te wensen overlaat: organisatie c.q. inrichting van activiteiten zodra de  stembureaus gesloten worden. En daar is volgens mij de winst te halen.

Ik heb voor Het (Bisschoppelijk) College de boekenstroom (pakweg  zo’n 25.000-30.000 boeken) mogen behe(e)r(s)en en zo’n Stembiljet is eigenlijk niets anders dan een ‘heeeeeeeeeeeel dun boekje’. Dan hoeft je dus alleen maar te zorgen voor een paar goede tellers – die het testje met goed gevolg afgerond hebben – en de juiste ruimte c.q. inrichting. Ook dat is heel eenvoudig. Het is eenvoudig vast te stellen hoeveel stemmen er per stembureau verwacht (kunnen) worden of via de best guess-methode (= 2014/100*x …. ). Eenmalig een rondgang langs de 27 stembureaus en je kunt per locatie aangeven waar en hoeveel Teltafels er nodig zijn.                                         Hallo, Vanderfeesten..?                Komt in orde..!

En de lay–out kan op voorhand gemaakt worden,  uniform voor elk stembureau, daarna is het sorteren en tellen.

Voor de eerstvolgende verkiezingen kan de verantwoordelijke voor het ‘tel-gebeuren’  contact opnemen met Jeffreye V. Die heeft gezien hoe het er bij een boekenfonds aan toe kan gaan.

Als laatste: hoe moeilijk kan het zijn om per stembureau even digitaal de getalletjes in te kloppen in of een ‘intern systeem’ of een ‘ouderwetsche excel sheet’ en die even naar ‘het stadhuis’ te mailen? Deze informatie is op dat moment onder voorbehoud maar geeft wel een beeld weer met een betrouwbaarheidsgehalte van 99,99 % of meer. Hoeven wij in elk geval niet meer zo lang te te wachten…

En nu?

Vooruit… !

 

On(der)wijs onderweg naar Werk

Wat bof ik toch:

Ik behoor niet tot de groep minderjarige-allochtone-voortijdige schoolverlaters zonder diploma maar tot de groep 50+-autochtone schoolverlaters met diploma ! En dat scheelt en maakt een enorm verschil..    (Diepe Zucht!)

Nee meneer Asscher, wat mij betreft geen zwarte bladzijde in de economische geschiedenis van ons land. U mag uw miljoenen ‘in de pocket’ houden. Voor mij creëert u geen baan met dat geld. Dus: bespaar het of besteedt het nuttig. Uw ‘pakket met maatregelen’ kan mij gestolen worden. Momenteel ´al 35 plannen´ waarin aangenomen wordt dat er ´duizenden´ banen gecreëerd gaan worden. Hoezo Wet Werk Zekerheid ?

Waar- en van wie zou ik als werkgever balen? Hoezo minder regeltjes, minder betutteling door de overheid? Kom op Politieke Partijen, waar blijven jullie? Morgen, de 19e Maart met zijn allen weer naar de stembus. Laten we een begin maken en stemmen op “?”!

En nou is mijn stelling:

Dan maar gewoon voortijdig zonder diploma van school want het eindresultaat is toch hetzelfde..

Al die miljoenen c.q. miljarden euro’s te besparen. Ik weet dat dit heeeeeeeel erg kort door de bocht is en toch…!

Dus geen discriminatie. Hey, winst! Gezamenlijk de schouders eronder. Geen gesodemieter met huidskleur, leeftijd of diploma’s maar inzet en de wil om je te (blijven) ontwikkelen. Toch? Groei(en) niet alleen maar “meer”. Niet ‘mauwen’ maar de handen uit de mouwen!  Jet en Sander, doen jullie mee? Laat Lodewijk nog maar even rekenen, die gaat misschien ook nog wel overstag. Na de (gemeenteraads)verkiezingen?!

Vangen wij ondertussen die schoolverlaters met diploma wel even op…

 

De Grote Stilte

Meneer Asscher, er is werk aan de winkel voor ons !

Ik ben per 01.02.2014 “beschikbaar” of zoals je ook vaker leest: “in-between-jobs” omdat ik op 01.11.2013 besloten had dat ik niet verder wilde groeien in mijn toenmalige baan.

Een samenloop van omstandigheden waar ik later nog wel een keer over zal berichten. En daar sta je dan. Ik heb er goed over nagedacht en toch: 54 jaar, beschikbaar voor de arbeidsmarkt en dan volgt:  “De Grote Stilte”…

© 2017 HenriDwars.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑